Universität, Aarhus / Dänemark - ABC-Klinkergruppe

Universität, Aarhus / Dänemark

Architekten: Architekturbüro C. F. Møller, Arhus

www.cfmoller.com

Realisierung: 2013

Pflasterklinker: Antik gelb Kohlebrand

Fotografie: ©ABC-Klinkergruppe